Zgoda RODO

Zgoda Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA ORAZ ZGODA
W ZWIĄZKU Z OFEROWANIEM PRODUKTÓW AF PARTNER

1. Administrator danych osobowych AF Partner Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Litewska 10 lok 2a, 35-302 Rzeszów będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych osobowych w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego w zakresie:
− przygotowania i przedstawienia jak najkorzystniejszych ofert umów ubezpieczenia;
− przygotowania i przedstawienia jak najkorzystniejszych ofert inwestycyjnych;
− pomocy w realizacji ww. umów.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub inwestycyjnej, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na innej podstawie prawnej.

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
− naszym dostawcom usług IT, takim jak dostawca usług hostingowych oraz serwis naszego systemu informatycznego;
− w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana woli zawarcia umowy – towarzystwom ubezpieczeniowym lub instytucjom finansowym;
− naszym współpracownikom, którzy bezpośrednio przedstawiają Pani/Panu naszą ofertę oraz wspierają Panią/Pana w realizacji umowy.
− Spółki z grupy AF Partner powiązane kapitałowo i osobowo z właścicielami AF Partner

W każdej chwili może Pani/Pan uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oraz jakie przysługują Pani/Panu prawa pod adresem: https://afpartner.com.pl/polityka-prywatnosci-2/

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
− prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
− prawo dostępu do danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania danych osobowych,
− prawo żądania usunięcia danych osobowych,
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (17) 862 44 11 lub wysłanie maila na adres biuro@afpartner.com.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA