Utrata dochodu

Ciężko pracujesz na swoje dochody. Zabezpiecz się przed
ich utratą.

Utrata dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu.

Wysokie dochody trudno osiągnąć, a łatwo stracić. Praca na własny rachunek niesie ryzyko, gdyż podczas niezdolności do pracy, przedsiębiorca pozbawiony jest przychodu, choć nadal ponosi stałe koszty.

Możemy zapewnić ochronę następujących grup zawodowych:

  • lekarzy
  • prawników
  • osób samozatrudnionych
  • uprawiających wolny zawód
  • architektów
  • sportowców