Inwestycje

Twój partner w inwestowaniu
Programy inwestycyjne

Inwestując warto pomyśleć o swojej przyszłości i o najbliższych. Program inwestycyjny daje taką możliwość. Skierowany jest do osób, które na życie patrzą w nieco dłuższej perspektywie i chcią prowadzić dostatnie życie na emeryturze lub zapewnić środki, na przykład na studia swoich dzieci.

Inwestując w taki program, który łączy w sobie cechy lokaty bankowej i funduszu inwestycyjnego, możesz czuć się podwójnie bezpiecznie. Przez cały okres jego trwania, klienci są objęci opieką ubezpieczeniową. Dzięki temu, nawet nieprzewidywalne okoliczności nie są w stanie zniszczyć planów związanych z zainwestowanymi środkami.

Zalety programu:

  • możliwość przenoszenia środków między ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi bez podatku Belki,
  • brak opłat dystrybucyjnych od wpłat, którymi zazwyczaj obciążane są wpłaty przy bezpośrednim lokowaniu w fundusze inwestycyjne,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego, zgromadzone aktywa mogą być wypłacone wskazanej przez Klienta osobie bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego (bez dodatkowych kosztów i konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn).