Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI AFPARTNER

 1. Administrator danych osobowych oraz podstawa i cele przetwarzania

AFPartner Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Słowackiego 2/6, 36-060 Rzeszów może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych osobowych:

 1. Na podstawie Pani/Pana zgody w celach marketingowych w zakresie:
 • przygotowania i przedstawienia jak najkorzystniejszych ofert umów ubezpieczenia;
 • przygotowania i przedstawienia jak najkorzystniejszych ofert inwestycyjnych;
 • pomocy w realizacji ww. umów;
  1. Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania skierowane do naszej spółki;
  2. Na podstawie przepisu prawa lub Pani/Pana zgody – w celach prowadzenia rekrutacji;
  3. Na podstawie realizacji umowy – w celu realizowania umowy o współpracy lub umowy zlecenie.

Każdorazowo w momencie pierwszego zebrania od Pani/Pana danych osobowych otrzyma Pani/Pan konkretne informacje o celach i podstawie przetwarzania danych. W każdej chwili może Pani/Pan uzyskać te informacje kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 4.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

AFPartner będzie przetwarzał Pani/Pana dane tylko przez taki okres, który będzie potrzebny do realizacji konkretnych celów przetwarzania, a następnie je usunie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub inwestycyjnej, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na innej podstawie prawnej, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innego administratora danych osobowych, z którymi będzie Pani/Pan bezpośrednio zawierać te umowy.

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • naszym dostawcom usług IT, takim jak dostawca usług hostingowych oraz serwis naszego systemu informatycznego;
 • w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana woli zawarcia umowy ubezpieczeniowej lub inwestycyjnej – towarzystwom ubezpieczeniowym lub instytucjom finansowym;
 • naszym współpracownikom, którzy mogą bezpośrednio przedstawić Pani/Panu naszą ofertę oraz wspierać Panią/Pana w realizacji umowy ubezpieczeniowej lub inwestycyjnej.

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych za granicę.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, można ją w każdej chwili wycofać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (17) 862 44 11 lub wysłanie maila na adres biuro@afpartner.com.pl Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub aby zrealizować którekolwiek z uprawnień opisanych w tej Polityce, prosimy uprzejmie o:

 • kontakt telefoniczny pod numerem (17) 862 44 11;
 • wysłanie maila na adres biuro@afpartner.com.pl;
 • przesłanie korespondencji na adres: AFPartner Sp. z o.o., ul. Litewska 10/2a, 35-302 Rzeszów