Rekrutacja

Twój partner w
karierze zawodowej

RekrutacjaAFPartner Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe wyłącznie do celu realizacji procesu rekrutacji, aby:
- ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
- ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
- wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
- Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (17) 862 44 11 lub wysłanie maila na adres biuro@afpartner.com.pl

AFPartner będzie przetwarzał Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Przed wysłaniem CV lub listu motywacyjnego przeczytaj więcej o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa: [link]

Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” oraz wysłanie CV lub listu motywacyjnego na adres rekrutacja@afpartner.com.pl wyrażasz zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym w AFPartner.

Akceptacja regulaminu oraz informacja o przetwarzanych danych osobowych